Бонуси - към "Моят планер 2022"

Бонус 1 - Онлайн курс: "Твоята красива електронна книга"

Видео 1 – Създаване на електронна книжка
Видео 2 – Създаване на корица на електронната книжк2
Видео 3 – Реклама в  електронна книжка
Видео 4 – Качване на книжката в PDF файл и в интернет
Видео 5 – Рекламна картинка на електронната книжка

Бонус 2 - Онлайн курс: "Лесни, бързи и красиви дизайни с Canva"

Видео 1 – Запознаване с Canva
Видео 2 – Създаване на фейсбук пост с Canva
Видео 3 – Създаване на корица за фейсбук страница с Canva
Видео 4 – Създаване на корица за фейсбук група с Canva
Видео 5 – Създаване на мини изображение за видео в ютуб с Canva
Видео 6 – Дизайн на картички и визитки с Canva
Видео 7 – Създаване на сертификат с Canva
Видео 8 – Създаване на инстаграм сторита с Canva
Видео 9 – Създаване на рекламно видео с Canva
Видео 10 – Създаване на електронна книжка с Canva