Как да се подготвите и да създадете анкета?

Комуникирането директно с аудиторията чрез анкети и запитвания е отличен начин да подпомогнете бизнеса си.
Въпреки това, много бизнеси не прилагат възможностите на тази супер сила.
Подготовката преди създаването на анкета е изключително важна за успеха на всяко проучване.
Добре е да  отговорите на няколко въпроса, още преди да започнете да създавате анкета за вашата аудитория.
Тази предварителна подготовка е необходима за постигането на добри резултати.
Каква информация е нужно да съберем от нашите потенциални клиенти?
Подготовката на анкетата започва с яснотата каква информация е нужна, за да се постигне  целта на проучването.
Необходимо е да се подреди списък с конкретната информация, търсена чрез анкетата.
Коя е целевата аудитория?
Ключов фактор е целевата аудитория, която е обект на изследване в проучването. Тя трябва да е пределно ясна с всички особености – възрастови, географски, професионални и т.н.
Какво е съотношението мъже-жени, географското им разпределение, разпределението на различни под-групи. Броят на отговорилите също е важен. Колкото по-голям е броят на отговорилите, толкова по-малка ще е статистическата грешка в резултатите.
Лесно ли е на хората да отговарят на въпросите?
Добре е да се помисли доколко лесно или трудно е за аудиторията да отговори на въпросите и да предостави данни. Ако спецификата на въпросите е такава, че на анкетираните би било трудно да говорят, да оценят или да предоставят данни, то по-добре е да се направи промяна на въпросите в анкетата.
Как ще разпространим анкетата?
Трябва да се помисли кой от всички онлайн подходи би бил най-ефикасният начин за разпространяване на анкетата, за да достигне най-добре до точната аудитория.
Електронната поща е добър вариант за достигане до точно определена аудитория.
Уебсайтът е място, където онлайн анкетата ще се „прицели“ в аудитория, обединена от общ признак – например темата на самия уебсайт.
Споделянето във Facebook или други социални мрежи също би бил удачен подход за достигане до целевата аудитория.
Как полза ще получат анкетираните хора?
Каква ще е ползата за анкетираните от това, че участват в проучването? Този въпрос не е за подценяване.
Желателно е в проучването – или в придружаващото електронно писмо – да им бъде разяснено какво ще допринесат със своите отговори.
Например, за подобряване на качеството на обслужване би било едно добро оправдание да вложат няколко минути от личното си време в попълване на анкетата.
Може да дадете награда за попълването на анкетата. Това може да бъде видео обучение или малка предметна награда. Обичайно наградите повишават степента на участие в проучването.
Да ценим времето на хората
Добре е анкетите да са кратки, бързи, да не отнемат много време. „Идеалният“ вариант е онлайн проучването да трае около пет минути. Ако приемем, че за една минута човек отговаря на около 3-4 въпроса, това означава, че за 5 минути той може да попълни анкета с 15 въпроса.
Когато определите въпросите е добре те да бъдат прегледани от гледна точка на времето, което ще отнемат. Най-добрият начин е да попълните анкетата.
Кои са предимствата на анкетите?
 
  • Осигуряват отговори на насочени въпроси, които могат да бъдат обединени в база от данни.
 
  • Могат да се провеждат бързо и представляват относително евтин начин за контакт с голям брой хора. 
  • Дават възможност за обмислени отговори по чувствителни теми.
  
Кои са недостатъците на анкетите?
  
  • Няма диалог.
  
  • Контролът върху това кой попълва въпросниците е слаб, тъй като отговарянето е доброволно.
  
  • Процентът на отговорилите може да бъде много малък, следователно проучванията могат да губят време и средства.
 
  • Не са подходящи за въпроси, изискващи изразяване на мнение.

 

Желаеш ли заедно да изградим твоята СИСТЕМА за успешен онлайн бизнес през следващите 6 месеца? Кликни на бутона и кандидатствай за БЕЗПЛАТНА опознавателна среща с мен!

Вашият коментар